en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

kaner_seminar
Доповідь на семінарі пам'яті Е.А.Канера

 

 

free counters 

 


Навчальні матеріали (НМК НД)

Розклад консультацій викладачів кафедри теоретичної фізики в осінньому семестрі 2022/2023 .pdf

Класична механіка

1. Програма курсу.
2. Конспекти лекцій (для дистанційного навчання)
3. Зразки екзаменаційних білетів.

Електродинаміка

1. Програма курсу.
2. Конспекти лекцій 2023.
3. Задачі для залікових завдань та приклади залікових завдань (5 семестр).
4. Приклади завдань для контрольної роботи (6 семестр).
5. Приклад екзаменаційного білета

Квантова механіка. (Фізичний факультет)

1. Програма курсу.
2. Посилання на конспект основних лекцій.
3. Питання "Квантового диктанту".
4. Індивідуальні залікові завдання.( 3 курс) Приклад виконання інд.завд.
5. Індивідуальні розрахунково-графічні завдання.(4 курс)
6."Квантовий мінімум."
7. Приклад екзаменаційнного білета.

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

3 курс, весінній семестр

1. Математичний аппарат квантової механіки. Лінійна алгебра, теорія лінійних пространств, теорія лінійних операторів.

2. Математичний аппарат квантової механіки. Дії з операторами. Знаходження власних функцій і власних значень ермітових та неэрмітових операторів. Функція від оператора.

3. Математичний аппарат квантової механіки. Функція від оператора (продовження). Оператори-матриці в просторі En. Властивості матриць Паулі.

4. Математичний аппарат квантової механіки. Розрахунки середніх значень операторів. Елементи теорії зображень. Дискретне зображення. Неперервне зображення.

5. Математичний аппарат квантової механіки. Перехід до імпульсного зображення. Одновимірний рух: одновимірний рух вільної частинки, рух частинки в нескінченно-глибокій прямокутній потенціальній ямі.

6. Одновимірний рух: рух в полі частково-неперервних потенціалів. Стани дискретного спектру, стани неперервного спектру.

7. Одновимірний рух: рух в полі частково-неперервних потенціалів (продовження). Рівняння Шредингера в імпульсному представленні. Трансфер-матриця: розрахунок коеффіцієнта прозорості, енергетичний спектр періодичних потенціалів.

4 курс, осінній семестр

8-9. Повторення материалу минулого семестру: основні формули і поняття квантової механіки. Нова тема: Оператор кутового моменту. Коммутаційні співвідношения. Власні функції та власні значення оператора проекції кутового кутового моменту на вісь z і оператора квадрату моменту. «Сходинкові оператори».

10. Рух в центральному полі: задача двох тіл в квантовій механіці, плоский ротатор, просторовий ротатор.

11. Рух в центральному полі: сферичні хвилі, частинка в сферично симетричній прямокутній ямі скінченої глибини.

12. Теорія збурень (ТЗ): стационарна ТЗ для невироджених рівней, стаціонарна ТЗ при наявності виродження.

13. Теорія збурень (ТЗ): нестаціонарна ТЗ.

14. Квазіклассичне наближення: правило квантування Бора-Зомерфельда.

15. Квазіклассичне наближення: квазіклассичний коеффіціент
прозорості бар'єра.

16. Спін.

17. Спін (закінчення).

Квантова механіка. (Радіофізичний факультет)

1. Програма курсу (екзаменаційні питання).
2. Практичні заняття 2018 (С.С.Апостолов).
3. Конспекти лекцій 2018-2019 навч.року (О.В.Єзерська).
4. Критерії оцінювання.
5. Приклади екзаменаційних білетів.
6. Індивідуальні розрахунково-графічні завдання.

7."Квантовий мінімум."

Статистична фізика

1. Програма курсу.
2. Екзаменаційні білети.

Фізична кінетика

1 .Програма курсу (питання до екзамену).
2. Приклади екзаменаційних білетів.

Варіаційні принципи механіки та механіка суцільних середовищ

1. Програма курсу.
2. Теми курсових робіт

Фізика дисперсних систем

1. Конспект лекцій (рукопис проф. І.В.Кріве)

 

Презентації деяких лекцій


 

intro_nano
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
nano_cont
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
shuttle
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
intro_mag
Теорія магнетизму
1d_ising
Теорія магнетизму
xy chain
Теорія магнетизму
t-matrix
Квантова механіка
H_ion
Квантова механіка
bonds
Фізика твердого тіла

Designed by O.V.Yezerska  © 2012