en ru

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

kaner_seminar
Доповідь на семінарі пам'яті Е.А.Канера

 

 

free counters 

 


Учбові матеріали

Теоретична механіка

1. Програма курсу.

Електродинаміка

1. Програма курсу.
2. Список задач для практичних занять.
3. Задачі для залікових завдань та приклади залікових завдань (5 семестр).
4. Приклади завдань для контрольної роботи (6 семестр)
5. Екзаменаційні задачі (6 семестр).

Квантова механіка. (Фізичний факультет)

1. Програма курсу.
2. Список задач для практичних занять.
3. Нотатки до окремих лекцій.
4. Питання "Квантового диктанту".
5. Індивідуальні залікові завдання.( 3 курс) Приклад виконання інд.завд.
6. Індивідуальні розрахункові завдання.(4 курс)
7."Квантовий мінімум."
8. Приклади екзаменаційних білетів.

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

3 курс, весінній семестр

1. Математичний аппарат квантової механіки. Лінійна алгебра, теорія лінійних пространств, теорія лінійних операторів.

2. Математичний аппарат квантової механіки. Дії з операторами. Знаходження власних функцій і власних значень ермітових та неэрмітових операторів. Функція від оператора.

3. Математичний аппарат квантової механіки. Функція від оператора (продовження). Оператори-матриці в просторі En. Властивості матриць Паулі.

4. Математичний аппарат квантової механіки. Розрахунки середніх значень операторів. Елементи теорії зображень. Дискретне зображення. Неперервне зображення.

5. Математичний аппарат квантової механіки. Перехід до імпульсного зображення. Одновимірний рух: одновимірний рух вільної частинки, рух частинки в нескінченно-глибокій прямокутній потенціальній ямі.

6. Одновимірний рух: рух в полі частково-неперервних потенціалів. Стани дискретного спектру, стани неперервного спектру.

7. Одновимірний рух: рух в полі частково-неперервних потенціалів (продовження). Рівняння Шредингера в імпульсному представленні. Трансфер-матриця: розрахунок коеффіцієнта прозорості, енергетичний спектр періодичних потенціалів.

4 курс, осінній семестр

8-9. Повторення материалу минулого семестру: основні формули і поняття квантової механіки. Нова тема: Оператор кутового моменту. Коммутаційні співвідношения. Власні функції та власні значення оператора проекції кутового кутового моменту на вісь z і оператора квадрату моменту. «Сходинкові оператори».

10. Рух в центральному полі: задача двох тіл в квантовій механіці, плоский ротатор, просторовий ротатор.

11. Рух в центральному полі: сферичні хвилі, частинка в сферично симетричній прямокутній ямі скінченої глибини.

12. Теорія збурень (ТЗ): стационарна ТЗ для невироджених рівней, стаціонарна ТЗ при наявності виродження.

13. Теорія збурень (ТЗ): нестаціонарна ТЗ.

14. Квазіклассичне наближення: правило квантування Бора-Зомерфельда.

15. Квазіклассичне наближення: квазіклассичний коеффіціент
прозорості бар'єра.

16. Спін.

17. Спін (закінчення).

Квантова механіка. (Радіофізичний факультет)

1. Програма курсу.
2. Практичні заняття 2017.
3. Конспекти лекцій 2017-2018 навч.року.
4. Критерії оцінювання.
5."Квантовий мінімум."

Статистична фізика

1. Програма курсу.
2. Список задач для практичних занять.
3. Задачі для практичних занять.
4. Модульна контрольна робота.
5. Екзаменаційні білети.
6. Теми практичних занять та домашні завдання: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12
7. Конспект лекцій з квантової статистики.

Фізична кінетика

Програма курсу.

 

Презентації деяких лекцій


 

intro_nano
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
nano_cont
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
shuttle
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
intro_mag
Теорія магнетизму
1d_ising
Теорія магнетизму
xy chain
Теорія магнетизму
t-matrix
Квантова механіка
H_ion
Квантова механіка
bonds
Фізика твердого тіла

 

 

 

Designed by E.V.Ezerskaya  © 2012