en_ukr

 

 

 

sertificate

 

ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна

 

ЗАВДАННЯ
кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця по реалізації Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019 рік

 

 

Landau_30th
Л.Д.Ландау

 

 

 

 

lifshits_i.m.
І.М.Ліфшиць

Стаття до 100-річчя з дня народження академіка І.М.Ліфшиця

 

 

kaganov
М.І.Каганов

 

tsukernik
В.М.Цукерник

 

 

 

 

 

 

 

 

kaner
Е.А.Канер

 

kossevich
А.М.Косевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

 

 

Google Scholar Profile

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

index_page

 

free counters 


 

Кафедра готує фізиків-теоретиків, які можуть виконувати наукову роботу в будь-якому напрямку теоретичної фізики. Випускники кафедри працюють співробітниками науково-дослідних інститутів Харкова та інших міст України, викладачами фізики в університетах, академіях, технікумах, школах. Деякі з них працюють в країнах СНД і провідних наукових центрах світу. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру за спеціальністю "Теоретична фізика".

Загальні відомості

Сторінки історії

Історія кафедри могла б починатися з моменту відкриття Харківського університету, оскільки вже тоді однією з кафедр відділу фізичних і математичних наук була "кафедра теоретической и опытной физики", першим завідувачем якої був А.І.Стойкович, блискучий лектор. Проте колектив кафедри не претендує на подібну "спадкоємність" (це стосується й інших кафедр з подібною назвою), інакше можна було б незабаром відмічати її 210-річчя. Зараз виповнилося лише 70 років нашій кафедрі, яку заснував весною 1944 року Ілля Михайлович Ліфшиць, майбутній академік.

Ідея створення сучасної кафедри теоретичної фізики у Харківському університеті належить видатному фізику-теоретику ХХ століття, лауреату Нобелівської та Ленінської премій, академіку Л.Д.Ландау. Він працював у Харківському університеті з 1935 р. по 1937 р. У Харкові Л.Д. Ландау створив знамениту наукову школу фізиків-теоретиків, досягнення якої відомі далеко за межами нашої країни.

Сучасна кафедра теоретичної фізики створена у 1944 році учнем Л.Д. Ландау – видатним ученим, лауреатом Ленінської премії, академіком І.М.Ліфшицем, який завідував нею до 1969 року. Називалась кафедра тоді "кафедра статистичної фізики і термодинаміки". Назва ж "кафедра теоретичної фізики" з'явилась у 1979 році, тобто через 35 років після її заснування, але вона не торкнулася суті, а лише підкреслила, що кафедра випускає саме фізиків-теоретиків широкого профілю.

Lifshits_lecture

Академік І.М. Ліфшиць (1917-1982)лауреат Ленінської премії (1967), Держпремії УРСР в галузі науки і техніки (1985), співавтор трьох авт. свідоцтв про фундаментальні відкриття.
Нагороджений орденом Трудового Красного Знамени, двома медалями.
Відзначений преміями ім. Л.І.Мандельштама та Ф.Саймона.
Член Національної Академії Наук США, член Триніті – колледжу Кембріджського університету.

1948_4th
Студенти 4 курсу фізичного відділення фізмату з викладачами, 1948 рік

І.М. Ліфшиць всесвітньо відомий своїми дослідженнями в галузі теорії твердого тіла, теорії невпорядкованих систем, біофізики. За видатні наукові досягнення йому присуджена Ленінська премія, премія ім. Л. Мандельштама, міжнародна премія Саймона. І.М. Ліфшиць створив всесвітньо відому Харківську школу фізиків-теоретиків. Разом з учнями він побудував сучасну електронну теорію металів, заклав основи теорії невпорядкованих систем, в теорії металів створив ідеологію, яка зараз у світовій літературі називається ферміологією. В 2008 році у зв’язку зі святкуванням 90-річчя з дня народження І.М.Ліфшиця та значними досягненнями колективу кафедри за наказом ректора кафедра стала першою «іменною» кафедрою в Харківському національному університеті і має тепер назву «кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця».

На кафедрі працювали відомі фізики-теоретики: академік Л.А. Пастур, академік О.Г.Ситенко, член-кор. НАНУ Е.А. Канер, член-кор. НАНУ А.М.Косевич, член-кор. НАНУ І.О.Кулик, професори М.Я.Азбель, Ф.Г.Басс, О.Я.Бланк, В.Л.Герман, В.М.Гвоздіков, Л.І.Глазман, Р.М.Гуржи, Д.Г.Долгополов, М.І.Каганов, В.М.Конторович, Г.Я.Любарський, В.В.Сльозов, О.А.Слуцкін, Л.Е.Паргаманік, В.І.Пересада, В.М.Цукерник, доценти Л.С.Гуліда, Т.С.Чебанова, В.М.Пиж, Ю.І.Шильнов, О.А.Фесенко-Чубикало, наукові співробітники О.Б.Заславський, О.Л.Машкевич та багато інших. Зараз на кафедрі працюють член-кор. НАНУ, проф. В.О.Ямпольський, проф. В.Г.Піщанський, проф. О.С.Ковальов, проф. І.В.Кріве, проф. М.М.Богдан, доц. Ю.П.Степановський та ін. Усього на кафедрі працюють 7 професорів, 7 доцентів, ст. викладач, інженер. Вони належать до наукової школи Ландау-Ліфшиця. До викладання і наукової роботи залучаються відомі фізики-теоретики ФТІНТ НАНУ, ІРЕ НАНУ, ННЦ ХФТІ, Інституту монокристалів НАНУ та ін.

Член-кор. НАНУ Е.А. Канер (1931-1986)співавтор двох відкриттів (авт. свідоцтва 1966, 1970), лауреат Держпремії України ( 1980).

Член кор. НАНУ А.М. Косевич (1928-2006)співавтор відкриття №182 (авт. свідоцтво), лауреат Держпремії України (1978), премії НАНУ ім. К.Д.Синельникова (1999), Заслужений діяч науки і техніки України (1997), Відмінник освіти України (1998), лауреат Держпремії України в галузі науки і техніки (2001), Почесний доктор ХНУ (2004).

Кафедрою завідували академік І.М. Ліфшиць, доц. Л.С. Гуліда, доц. І.І. Фалько, проф. Л.Е. Паргаманік, проф. В.В. Ульянов, проф. О.М.Єрмолаєв.

Завідувачі кафедри різних років

lifshits gulida fal'ko pargamanik ulyanov
акад. І.М.Ліфшиць доц. Л.С.Гуліда доц. І.І.Фалько проф. Л.Е.Паргаманік проф. В.В.Ульянов
1944-1968 1969-1973 1974-1979 1980-1981 1982-1993

З 1993 року по 2013 рік кафедрою керував доктор фіз.-мат. наук, проф. О.М. Єрмолаєв.

former_students

проф.О.М.Єрмолаєв під час зустрічі випускників ХНУ
з вихованцями кафедри різних років, 2010 рік

З червня 2013 в.о.завідувача кафедри став став учень О.М.Єрмолаєва доц. Г.І.Рашба.

Сучасність

Галузь досліджень співробітників кафедри – теоретична фізика, зокрема теорія конденсованого стану речовини, невпорядковані системи, мезоскопіка, надпровідність, магнетизм, квантова теорія поля, гравітація, нелінійна фізика, спінтроніка, низьковимірні магнітні та нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки – перспективні матеріали сучасних нанотехнологій. Наукова продукція кафедри складає майже 100 робіт щорічно (статті, огляди, монографії, навчальні посібники). За роки існування кафедри підготовлено понад 500 фізиків-теоретиків. Майже половина з них стали кандидатами наук, а близько 100 – докторами. Серед випускників є лауреати Державних премій, автори винаходів.

Найбільш вагомі наукові досягнення останніх років:

Побудова теорії магнітодомішкових станів електронів у твердих тілах, теорія термодинамічних, кінетичних, магнітних, високочастотних, акустичних характеристик провідників з магнітодомішковими станами електронів. Теорія колективних збуджень у провідниках з магнітодомішковими станами електронів, нових типів електромагнітних, магнітоплазмових, спінових та пружних хвиль у таких провідниках, розробка методів діагностики цих хвиль. Створення нових методів у теорії квантових спінових систем, концепції спін-координатної відповідності. Відкриття нових класів точних розв’язків рівняння Шредінгера. Побудова теорії надпровідності шаруватих систем. Теорія термодинамічних, кінетичних, високочастотних явищ у мезоскопічних системах. Теорія нелінійних явищ у твердих тілах. Теорія жорстких надпровідників. Отримані характеристики двовимірного електронного газу, квантових дотів, дротів, вуглецевих та напівпровідникових нанотрубок у магнітному полі.
Наукова робота викладачів кафедри охоплює майже всі важливі напрямки сучасної теоретичної фізики, зокрема це теорія конденсованого стану речовини, квантова теорія поля, гравітація, теорія низьковимірних магнітних систем, електронна теорія металів, теорія шаруватих систем, мезоскопіка, електронні наносистеми на кривих поверхнях, динаміка кристалічних граток, нелінійна фізика, теорія надпровідності, теорія спінових систем, фрактали, квантовий комп’ютер та інші. Ці напрямки – теоретична база сучасної нанотехнології. Зокрема, теорія наносистем на кривих поверхнях – основа сучасного напрямку нанотехнології, який отримав назву вуглецеве та напівпровідникове наноматеріалознавство.

За результатами загальноуніверситетського рейтингу кафедр кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця у 2008-2009 та 2009-2010 роках посідала перше місце серед кафедр природничого профілю.

Проф. І.В. Кріве – лауреат Держпремії України в галузі науки і техніки ( 2006).

Проф. В.Г. Піщанський – лауреат Держпремії України в галузі науки і техніки (2008).

Проф. В.О. Ямпольський – член-кор. НАН України (2009), лауреат Держпремії України в в галузі науки і техніки (2013).

Проф. О.М. Єрмолаєв – Відмінник освіти України (2008).

Проф. О.С. Ковальов – лауреат премії НАН України імені академіка О.С.Давидова в галузі теоретичної фізики (2006), лауреат Держпремії України в в галузі науки і техніки (2013).

bachelors_2010
Студенти-теоретики 4 курсу з О.М.Єрмолаєвим та Г.І.Рашба після захисту бакалаврських випускних робіт, 2010 рік

vypusk_2012
Студенти-теоретики 5 курсу с О.М. Єрмолаєвим після лекції, 2012 рік

Наша кафедра представлена на Google Scholar

 

   

Designed by O.V.Yezerska  © 2012