en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

free counters 

 

 


Кафедра теоретичної фізики забезпечює читання основних підрозділів теоретичної фізики на фізичному факультеті, спеціальних курсів для студентів, що навчаються на кафедрі теоретичної фізики, викладання курсу квантової механіки для студентів третього курсу радіофізичного факультету, курсу "Основи фізики" на філософському факультеті. Курси читають відомі вчені, професори та доценти Харківського університету, які належать до наукової школи І.М.Ліфшиця.

Курси для аспірантів за спеціальністю 104 "Фізика та астрономія"

1. Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб підготувати фахівців, які будуть здатні самостійно розв’язувати різноманітні комплексні завдання і проблеми, пов’язані з виконанням посадових обов’язків науково-педагогічних та наукових працівників, і, зокрема, вміти готувати наукові публікації відповідні сучасному рівню фізики та астрономії, вміти належним чином презентувати отримані ними наукові результати у галузі фізики та астрономії.

Аспіранти знайомляться з вимогами до наукових публікацій у сучасних виданнях, методологією планування наукової публікації та технічним прийомам створення друкованої праці, а також технологією підготовки презентації результатів досліджень, зі специфікою наукової публікації та особливостями деяких видів наукових письмових робіт: тези доповіді на наукової конференції, наукова стаття, зі особливостями підготовки і створення презентацій різноманітних навчальних і наукових матеріалів.
Програма навчальної дисципліни.

2. Вибрані розділи сучасної теоретичної фізики:
«Пінінг і динаміка вихорів у надпровідниках ІІ роду»

Мета викладання навчальної дисципліни «Пінінг і динаміка вихорів у надпровідниках ІІ роду» є отримання теоретичних знань у галузі резистивних властивостей надпровідникових металів при низьких температурах.

Аспіранти знайомляться із фізичними уявленнями щодо основних теоретичних положень про резистивні властивості надпровідників другого роду при низьких температурах, основними експериментальними фактами, які підтвердили теоретичні ідеї у цій галузі фізики надпровідності, з практичним використанням вищезгаданих ефектів у мікро- і наноелектроніці, з методикою теоретичного вивчення надпровідності стосовно її використання для вивчення вихорової матерії, її динаміки і пінінгу у надпровідниках другого роду, з методологією наукової творчості у галузі фізики надпровідності, яка пройшла шлях від методу проб та помилок до теорії цілеспрямованого розв’язування складних наукових задач і проблем.
Програма навчальної дисципліни.

3. Історія та методологія фізики і астрономії

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб підготувати фахівців, які здатні самостійно розв’язувати різноманітні комплексні завдання і проблеми, пов’язані з виконанням посадових обов’язків науково-педагогічних та наукових працівників, і, зокрема, знати методологію та основні етапи історії розвитку фізики та астрономії.

Аспіранти знайомляться з історією виникнення і розвитку фізики і астрономії як природничих наук, які відіграють важливу роль у житті суспільства, відображають його найбільш передові погляди і сприйняття щодо оточуючого світу і виконують своєрідну роль рушійної сили науково-технічного прогресу. На прикладах біографій видатних вчених знайомляться з історичними аспектами розвитку різних розділів фізики та астрономії. Ознайомлюються з методикою методології фізики та астрономії, як природничих наук та з методологію наукової творчості у галузі фізики та астрономії, яка пройшла шлях від методу проб та помилок до теорії цілеспрямованого розв’язування складних наукових задач і проблем, із загальними підходами та методологічними концепціями теорії і практики видатних вчених фізиків та астрономів.

Читався в 2016-2018 навч.роках.

Програма навчальної дисципліни.

 

 

 


Designed by O.V.Yezerska  © 2012