en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

index_page

 

free counters 


 

Конспекти лекцій для студентів РБЕКС факультету з квантової механіки доц. О.В.Єзерської, 2018-2019 навч.рік.

Лекція № 1. Фізичні основи квантової механіки. Хвильові пакети. Співвідношення невизначеності

Лекція № 2. Розпливання хвильових пакетів. «Принципи» квантової механіки. Рівняння Шредінгера. Густина потоку ймовірності.

Лекція № 3. Приклади розв'язку стаціонарного рівняння Шредінгера:нескінченно глибока одновимірна прямокутна потенціальна яма, тривимірний потенціальний ящик.

Лекція № 4. Приклади розв'язку стаціонарного рівняння Шредінгера: лінійний осцилятор; проходження та відбиття через потенціальний бар'єр (прямокутна сходинка та прямокутний бар'єр)

Лекція № 5. Математичний апарат квантової механіки: лінійні оператори.

Лекція № 6. Математичний апарат квантової механіки: теорія зображень, фізичні величини та оператори.

Лекція № 7. Фізичні величини та оператори (продовження). Власні функції (ВФ) та власні значення (ВЗ) операторів координати та імпульса в координатному та в імпульсному зображенні. Оператор Гамільтона, стаціонарні стани. РШ в імпульсному зображенні.

Лекція № 8. Рішення задачі про одномивірну дельта-яму в імпульсному зображенні. Комутація операторів та результати вимірювання. Нерівності Гейзенберга.

Лекція № 9. Повний набір фізичних величин. Оператор кутового моменту.

Лекція № 10. Диференціювання операторів за часом. Гейзенбергівське зображення операторів. Теореми Еренфеста. Закони збереження.

Лекція № 11. Закон збереження парності. Співвідношення невизначеності для часу та енергії. Рух у центральному полі (початок).

Лекція № 12. Аналіз особливостей руху в центральному полі (продовження). Сферичні хвилі. Одноелектронний атом. Випадкове виродження.

Лекція № 13. Рух в полі одновимірного періодичного потенціалу. РШ в магнітному полі. Рух електрона в однорідному постійному магнітному полі. Рівні Ландау.

Лекція № 14. Теорія збурень (ТЗ): стаціонарна ТЗ без виродження, стаціонарна ТЗ при наявності виродження. Нестаціонарна ТЗ.

Лекція № 15. Квазикласичне наближення. Правило квантування Бора-Зомерфельда. Рівні енергії лінійного осцилятора у квазикласичному наближенні.

Лекція № 16. Рівні енергії частинки в одновимірній нескінченно глибокій прямокутній потенціальній ямі у квазикласичному наближенні. Тунельний ефект. Квазикласичний коефіцієнт прозорості бар’єра. Теорія альфа-розпаду.

 

 

 

 

 

 

 

Designed by O.V.Yezerska  © 2012