en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

index_page

 

free counters 


 

Конспекти лекцій з електродинаміки 2023 року

Лекція № 1. Принцип відносності. Перетворення Лоренца.

Лекція № 2. Закон додавання швидкостей. Інтервал. Простір-час.

Лекція № 3. Геометричне значення перетворень Лоренца. 4-вектори та 4-тензори.

Лекція № 4. Тензорна алгебра та елементи тензорного аналізу у тривимірному просторі.

Лекція № 5. Тензорна алгебра та елементи тензорного аналізу у 4-просторі.

Лекція № 6. Релятивістська кінематика: 4-швидкість та 4-прискорення.

Лекція № 7. Релятивістський рівноприскорений рух. Функція Лагранжа вільної частинки. 4-імпульс.

Лекція № 8. Зіткнення частинок в релятивістській механіці.

Лекція № 9. Пружні зіткнення. 4-тензор моменту імпульсу.

Лекція № 10.Функція Лагранжа заряду в електромагнітному полі. Рівняння руху заряду в полі.

Лекція № 11. Рівняння руху заряду в полі у чотриривимірному вигляді. Тензор електромагнітного поля. Перетворення Лоренца для поля.

Лекція № 12. Перетворення Лоренца для довільного напрямку швидкості. Інваріанти поля.

Лекція № 13. Постійне електромагнітне поле. Рух в постійному однорідному електричному полі релятивістського заряду.

Лекція № 14.  Рух релятивістського заряду в постійному однорідному магнітному полі. Рух в паралельних полях.

Лекція № 15. Рух нерелятивістського заряду в перехрещених полях. Електричний дрейф. Магнітне дзеркало.

Лекція № 16. Перша пара рівнянь Максвелла. Функція дії електромагнітного поля.

Лекція № 17. Густина зарядів та густина струму. Рівняння неперервності. Друга пара рівнянь Максвелла з принципу найменшої дії.

Лекція № 18. Густина зарядів та густина струму. Рівняння неперервності. Друга пара рівнянь Максвелла з принципу найменшої дії.

Лекція № 19. Рівняння Максвелла для потенціалів. Граничні умови для векторів E та H.

Лекція № 20. Постійне електричне поле в вакуумі. Закон Кулона.

 

 

 

 

 

 

Designed by O.V.Yezerska  © 2012