en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

index_page

 

free counters 


 

Конспекти лекцій проф. О.С.Ковальова та проф. С.С.Апостолова з класичної механіки (весна 2023)

Лекція № 1. Основні принципи ньютонівської механіки

Лекція № 2. Системи зі зв'язками, узагальнені координати та рівняння Лагранжа

Лекція № 3. Варіаційне числення та принцип найменшої дії

Лекція № 4. Інтеграли руху

Лекція № 5. Теорема Нетер, механічна подібність, теорема віріалу

Лекція № 6. Рух в неінерціальній системі відліку

Лекція № 7. Гамильтонова механіка. Рівняння Гамільтона.

Лекція № 8. Дужки Пуасона.

Лекція № 9. Дія як функція координат і часу.

Лекція № 10A. Канонічні перетворення.

Лекція № 10В. Канонічні перетворення. Додатки.

Лекція № 11. Рівняння Гамільтона-Якобі.

Лекція № 12. Принцип Мопертюі.

Лекція № 13. Адіабатичні інваріанти.

Лекція № 14. Системи з одним ступенем вільності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by O.V.Yezerska  © 2012