en ru

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

index_page

 

free counters 


 

Конспекти лекцій проф. О.С.Ковальова з класичної механіки

Лекція № 1. Основні принципи ньютонівської механіки

Лекція № 5. Задача Кеплера при фінітному русі.

Лекція № 6. Інфінітний рух у кеплерівському та кулонівському потенціалах.

Лекція № 7. Теорія розсіювання частинок.

Лекція № 8. Розсіювання частинок у лабораторній системі відліку.

Лекція № 9. Малі та лінійні коливання.

Лекція № 10. Вимушені лінійні коливання.

Лекція № 11. Вплив дисипації на вимушені коливання.

Лекція № 12. Параметричний резонанс.

Лекція № 13. Вплив дисипації на параметричний резонанс.

Лекція № 14. Два осцилятори та внутрішній резонанс.

Лекція № 15. Коливання систем із багатьма ступенями свободи.

Лекція № 16. Нелінійні коливання.

Лекція № 17. Нелінійний резонанс.

Лекція № 18. Нелінійний параметричний резонанс.

Лекція № 19. Гамільтонова механіка. Рівняння Гамільтона.

Лекція № 20. Гамільтонова механіка. Дужки Пуассона.

Лекція № 21. Дія, як функція координат та часу

Лекція № 22. Канонічні пертворення. І.

Лекція № 23. (З'явиться пізніше. Матеріал цієї лекції до екзаменаціонних питань не входить)

Лекція № 24. Теорема Ліувилля.

Лекція № 25. Рівняння Гамільтона-Якобі.

Лекція № 26. Адіабатичні інваріанти.

Лекція № 27. Тверде тіло та його опис.

 

Оглядова лекція (для підготовки до державного іспиту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by E.V.Ezerskaya  © 2012