en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

kaner_seminar
Доповідь на семінарі пам'яті Е.А.Канера

 

 

free counters 

 


 


До уваги всіх учасників навчального процесу!
Актуальні версії інструктажу з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти (п.9.2) та інструкції № 94 (п. 1.2) учасників освітнього процесу з роз'ясненнями що роботи при загрозі надзвичайної ситуації та повітряної тривоги.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти (див. п. 9.2)
Інструкція № 94 (див. п. 1.2)


9 січня 2021 в рамках вебінару по LaTeX, організованого Радою молодих вчених ІРЕ НАНУ спільно з Kharkiv Young Minds Section, відбувся перший онлайн семінар.
Пропонуємо вашій увазі запис лекції та практичного заняття, які провів зав. відділу теоретичної фізики ІРЕ НАНУ, проф. кафедри теоретичної фізики Станіслав Сергійович Апостолов.

latex part_2

 

Запрошуємо прийняти участь у конкурсі наукових статей. Увага!
Подачу матеріалів на конкурс продовжено до 24 травня

http://www.ire.kharkov.ua/contest_articles_ys.html

konkursДо уваги студентів 4-го курсу!

З 10 по 22 лютого 2020 року на 4-му курсі проходить виробнича практика (2 тижні) з відривом від навчання. Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по практиці;
3. Інструкції з охорони праці (№ 94 та № 55).

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ НА 4 КУРСІ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ 24 ЛЮТОГО 2020 РОКУ.

До уваги студентів 1-го курсу магістратури!

З 10 лютого по 6 березня 2020 року на 1-му курсі магістратури (ОСВІТНЬО-НАУКОВА ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМИ) проходить асистентська практика (4 тижні) з відривом від навчання. Розподіл студентів гр.Ф057 на ас.практику
Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по асистентській практиці;

Конференція з асистентської практики відбудеться 10 лютого 2020 р. (понеділок)
в ауд. 4-54 о 9-00. Явка обов’язкова.
Перед конференцією зареєструйтесь, будь ласка, на дистанційний курс «Асистентська практика» за посиланням:
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1326

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ НА 5 КУРСІ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ 10 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ.


exam_cons_2019-2020

До уваги студентів 6-го курсу!

З 2.09.2019 по 27.09.2019 студенти 2 курсу освітнього ступеня магістр будуть проходити виробничу (студенти які навчаються за освітньо-професійними програмами “фізика”, “астрономія та космічна інформатика”) та науково-дослідну (студенти які навчаються за освітньо-науковими програмами “фізика”, “астрономія та космічна інформатика”) практики з відривом від навчання. Початок навчальних занять (лекції, практичні, лабораторні та інш.) на 2 курсу магістратури - 30 вересня 2019 року.
Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по практиці;
3. Інструкції з охорони праці (№ 94 та № 55).


До уваги студентів 4-го курсу!

З 11 по 25 лютого 2019 року на 4-му курсі проходить виробнича практика (2 тижні) з відривом від навчання. Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по практиці;
3. Інструкції з охорони праці (№ 94 та № 55).

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ НА 4 КУРСІ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ 25 ЛЮТОГО 2019 РОКУ.

До уваги студентів 5-го курсу!

З 11 лютого по 8 березня 2019 року на 5-му курсі (ОСВІТНЬО-НАУКОВА ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМИ) проходить асистентська практика (4 тижні) з відривом від навчання. Всі інструкції по регістрації та пакет документів можна знайти за посиланням.
Розподіл студентів гр.Ф057 на ас.практику

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ НА 5 КУРСІ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ 11 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ.

До уваги студентів 6-го курсу!

З 3.09.2018 по 28.09.2018 студенти 2 курсу освітнього ступеня магістр будуть проходити виробничу (студенти які навчаються за освітньо-професійними програмами “фізика”, “астрономія та космічна інформатика”) та науково-дослідну (студенти які навчаються за освітньо-науковими програмами “фізика”, “астрономія та космічна інформатика”) практики з відривом від навчання. Початок навчальних занять (лекції, практичні, лабораторні та інш.) на 2 курсу магістратури - 1 жовтня 2018 року.
Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по практиці;
3. Інструкції з охорони праці (№ 94 та № 55).


До уваги студентів 4-го та 6-го курсів!

Програма, задачі державного екзамену з фізики на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.040203 - “Фізика”

Бланк завдання на дипломну роботу .doc или .pdf

Зразки титульної сторінки для бакалаврів та для магістрів надані деканатом

Правила оформлення

1. Текст дипломної роботи повинен бути на українській мові.
2. Текст дипломної роботи бакалавра набирають на комп’ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора – Word для Windows, розмір 14 мм. Поля: зліва – не менше 25 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку Times New Roman повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки). Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, але номер на ньому не ставиться.
3. Загальні зауваження щодо змісту. Стандарт магістра: вимоги до дипломних робіт.
4. Відзив наукового керівника та рецензія на дипломну роботу додаються окремо. Рецензія повинна бути зовнішньою (вона готується співробітником іншої кафедри або іншої освітньої чи наукової установи).
5. Анотація дипломної роботи повинна бути зроблена трьома мовами: українською, російською та англійською.
6. Література повинна бути оформлена згідно ДСТУ.


robokurs
Запрошуємо зацікавлених школярів та студентів взяти участь в роботі робототехнічного гуртка!
Керівник робототехнического гуртка - кандидат фізико-математичних наук, доцент Котвицький Альберт Тадеушевич.
Контактний телефон: +380973588440. Детально


До уваги студентів 4-го курсу!

З 12 по 24 лютого 2018 року на 4-му курсі проходить виробнича практика (2 тижні) з відривом від навчання. Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по практиці;
3. Інструкції з охорони праці (№ 94 та № 55).


До уваги студентів 5-го курсу!

З 12 лютого по 9 березня 2018 року на 5-му курсі (ОСВІТНЬО-НАУКОВА ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМИ) проходить асистентська практика (4 тижні) з відривом від навчання. Всі інструкції по регістрації та пакет документів можна знайти тут або за посиланням.В середу 15 березня 2017 года в 15.15 в ауд. імені академіка К.Д. Синельникова (головний корпус Харківського національного университету імені В.Н. Каразіна, 7-й поверх физична сторона) відбудеться Науково-профорієнтаційний семінар школярів та студентів.
Головують: доцент физичного факультету Макаровський М.О.;
керівник Шевченківського РМО вчителів фізики Євлахова О.М. Програма семінару .


До уваги студентів фізичного факультету!

Оголошується прийом тез доповідей на студентську наукову конференцію «Фізика та науково-технічний прогрес», проведення якої заплановано на 18 квітня 2017 року. Тези подавати до 26 березня на електрону адресу natalja-lagoda@ukr.net.
Детально


До уваги студентів 4-го курсу

З 9 по 22 лютого 2017 року на 4-му курсі проходить виробнича практика (2 тижні) з відривом від навчання. Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по практиці;
3. Інструкції з охорони праці (№ 94 та № 55).


До уваги студентів 6-го курсу

З 1 по 28 вересня 2016 року на 6-му курсі проходить виробнича практика з відривом від навчання. Пакет документів по практиці:
1. Щоденник практики;
2. Звіт по практиці;
3. Інструкції з охорони праці (№ 94 та № 55).


Презентації деяких лекцій


 

intro_nano
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
nano_cont
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
shuttle
Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій
intro_mag
Теорія магнетизму
1d_ising
Теорія магнетизму
xy chain
Теорія магнетизму
t-matrix
Квантова механіка
H_ion
Квантова механіка
bonds
Фізика твердого тіла

 

 

 

Designed by O.V.Yezerska  © 2012