en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

index_page

 

free counters 


 

Конспекти лекцій проф. І.В.Кріве (рукопис на англійскій мові) по частині курсу "Фізика дисперсних систем"

Лекція № 1. Квантова механіка - основа мезоскопічної фізики

Лекція № 2. Вступ до квантової механіки. Матриця густини кубіту.

Лекція № 3. Квантові точкові контакти.

Лекція № 4. Квантове переплутування у багаточастинкових системах.

Лекція № 5. Суперсиметрія в квантовій механіці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by O.V.Yezerska  © 2012